فعالیت های ایران طراحی – irandraw

طراحی سایت شرکتی پارسه تجهیزir

parseh ir - فعالیت های ایران طراحی - irandraw
طراحی سایت پارسه تجهیز نسخه ir

طراحی وب سایت شرکتی پارسه تجهیز نسخه ir

طراحی ریسپانسیو(واکنش گرا)

امکانات به کار رفته:HTML5,CSS3,jQuery,فهرست بندی و…

طراحی سایت فروشگاهی دمنوش وان

damnoosh1pic - فعالیت های ایران طراحی - irandraw
طراحی وب سایت فروشگاهی دمنوش وان

طراحی وب سایت فروشگاه اینترنتی دمنوش وان

طراحی ریسپانسیو(واکنش گرا) به همراه درگاه پرداخت اینترنتی و اسلایدر

و امکان درج محصول بصورت زمان دار

امکانات به کار رفته:HTML5,CSS3,jQuery,فهرست بندی، اسلایدر و…

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی خانه مو

khanemo - فعالیت های ایران طراحی - irandraw
طراحی سایت فروشگاه خانه مو

طراحی وب سایت فروشگاه اینترنتی خانه مو

طراحی ریسپانسیو(واکنش گرا) به همراه درگاه پرداخت اینترنتی و اسلایدر

و امکان درج محصول بصورت زمان دار

امکانات به کار رفته:HTML5,CSS3,jQuery,فهرست بندی، اسلایدر و…

طراحی سایت تجاری چاپ سیدی در کرج

chapseyedi - فعالیت های ایران طراحی - irandraw
طراحی سایت تجاری چاپ سیدی در کرج

طراحی وب سایت تجاری چاپ سیدی در کرج

طراحی ریسپانسیو(واکنش گرا)  و اسلایدر

امکانات به کار رفته:HTML5,CSS3,jQuery,فهرست بندی، اسلایدر و جدول بندی تعرفه خدمات و…

طراحی سایت شرکتی پرشین سپهر

persiansepehr - فعالیت های ایران طراحی - irandraw
طراحی سایت شرکت پرشین سپهردر کرج

طراحی وب سایت شرکتی پرشین سپهر

طراحی ریسپانسیو(واکنش گرا)  و اسلایدر

امکانات به کار رفته:HTML5,CSS3,jQuery,فهرست بندی، اسلایدر و…

طراحی سایت پارسه تجهیز نسخه com

parseh com - فعالیت های ایران طراحی - irandraw
طراحی سایت پارسه تجهیز نسخه com

طراحی وب سایت پارسه تجهیز نسخه com

طراحی ریسپانسیو(واکنش گرا)

امکانات به کار رفته:HTML5,CSS3,jQuery,فهرست بندی و…

طراحی سایت تجاری استیل کارن

steelkaren - فعالیت های ایران طراحی - irandraw
طراحی سایت تجاری استیل کارن در کرج

طراحی وب سایت تجاری استیل کارن

طراحی ریسپانسیو(واکنش گرا) و اسلایدر

امکانات به کار رفته:HTML5,CSS3,jQuery,فهرست بندی، اسلایدر و…

 

طراحی سایت پزشکی دکتر فرید دادور

drfdadvar - فعالیت های ایران طراحی - irandraw
طراحی سایت پزشکی دکتر فرید دادور در کرج

طراحی وب سایت پزشکی دکتر فرید دادور

طراحی صفحات مختلف ، اسلایدر، اضافه کردن نقشه گوگل به سایت

امکانات به کار رفته:HTML5,CSS3,jQuery,فهرست بندی، اسلایدر و…

طراحی سایت شرکتی فرا صنعت بسامد پشتیبان

fsb - فعالیت های ایران طراحی - irandraw
طراحی سایت شرکتی فرا صنعت بسامد پشتیبان در کرج

طراحی وب سایت شرکتی فرا صنعت بسامد پشتیبان

طراحی ریسپانسیو(واکنش گرا) و اسلایدر

و به صورت دو زبانه انگلیسی و فارسی

امکانات به کار رفته:HTML5,CSS3,jQuery,فهرست بندی، اسلایدر و دو زبانه و …