طراحی سایت شرکتی پارسه تجهیزir

طراحی سایت پارسه تجهیز نسخه ir
طراحی سایت پارسه تجهیز نسخه ir

طراحی وب سایت شرکتی پارسه تجهیز نسخه ir

طراحی ریسپانسیو(واکنش گرا)

امکانات به کار رفته:HTML5,CSS3,jQuery,فهرست بندی و...

طراحی سایت فروشگاهی دمنوش وان

طراحی وب سایت فروشگاهی دمنوش وان
طراحی وب سایت فروشگاهی دمنوش وان

طراحی وب سایت فروشگاه اینترنتی دمنوش وان

طراحی ریسپانسیو(واکنش گرا) به همراه درگاه پرداخت اینترنتی و اسلایدر

و امکان درج محصول بصورت زمان دار

امکانات به کار رفته:HTML5,CSS3,jQuery,فهرست بندی، اسلایدر و...

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی خانه مو

طراحی سایت فروشگاه خانه مو
طراحی سایت فروشگاه خانه مو

طراحی وب سایت فروشگاه اینترنتی خانه مو

طراحی ریسپانسیو(واکنش گرا) به همراه درگاه پرداخت اینترنتی و اسلایدر

و امکان درج محصول بصورت زمان دار

امکانات به کار رفته:HTML5,CSS3,jQuery,فهرست بندی، اسلایدر و...

طراحی سایت تجاری چاپ سیدی در کرج

طراحی سایت تجاری چاپ سیدی در کرج
طراحی سایت تجاری چاپ سیدی در کرج

طراحی وب سایت تجاری چاپ سیدی در کرج

طراحی ریسپانسیو(واکنش گرا)  و اسلایدر

امکانات به کار رفته:HTML5,CSS3,jQuery,فهرست بندی، اسلایدر و جدول بندی تعرفه خدمات و...

طراحی سایت شرکتی پرشین سپهر

طراحی سایت شرکت پرشین سپهردر کرج
طراحی سایت شرکت پرشین سپهردر کرج

طراحی وب سایت شرکتی پرشین سپهر

طراحی ریسپانسیو(واکنش گرا)  و اسلایدر

امکانات به کار رفته:HTML5,CSS3,jQuery,فهرست بندی، اسلایدر و...

طراحی سایت پارسه تجهیز نسخه com

طراحی سایت پارسه تجهیز نسخه com
طراحی سایت پارسه تجهیز نسخه com

طراحی وب سایت پارسه تجهیز نسخه com

طراحی ریسپانسیو(واکنش گرا)

امکانات به کار رفته:HTML5,CSS3,jQuery,فهرست بندی و...

طراحی سایت تجاری استیل کارن

طراحی سایت تجاری استیل کارن در کرج
طراحی سایت تجاری استیل کارن در کرج

طراحی وب سایت تجاری استیل کارن

طراحی ریسپانسیو(واکنش گرا) و اسلایدر

امکانات به کار رفته:HTML5,CSS3,jQuery,فهرست بندی، اسلایدر و...

 

طراحی سایت پزشکی دکتر فرید دادور

طراحی سایت پزشکی دکتر فرید دادور در کرج
طراحی سایت پزشکی دکتر فرید دادور در کرج

طراحی وب سایت پزشکی دکتر فرید دادور

طراحی صفحات مختلف ، اسلایدر، اضافه کردن نقشه گوگل به سایت

امکانات به کار رفته:HTML5,CSS3,jQuery,فهرست بندی، اسلایدر و...

طراحی سایت شرکتی فرا صنعت بسامد پشتیبان

طراحی سایت شرکتی فرا صنعت بسامد پشتیبان در کرج
طراحی سایت شرکتی فرا صنعت بسامد پشتیبان در کرج

طراحی وب سایت شرکتی فرا صنعت بسامد پشتیبان

طراحی ریسپانسیو(واکنش گرا) و اسلایدر

و به صورت دو زبانه انگلیسی و فارسی

امکانات به کار رفته:HTML5,CSS3,jQuery,فهرست بندی، اسلایدر و دو زبانه و ...